Autor:  Piotr Pawlukowicz    
Mail:  Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl   Szacowanie mocy wina/miodu v.1.3
 
  Ilość wina (w nastawie) [l]  
  ilość soku [l]
  BLG soku [%]  
  Ilość glukozy/fruktozy oraz niecukrów w soku [kg] Uwagi dotyczące obliczania mocy wina, 
  Ilość sacharozy (dodany cukier) [kg] oraz inne informacje o kalkulatorze
  sprawność procesu fermentcji [%] http://ppawlukowicz.zut.edu.pl/?id=3129
  Zawartość niecukrów w soku (miodzie) [%]  
  BLG wina [%]  
  udział soku w nastawie [%]  
  ilość niecukrów w winie [%]  
  korekta dla zawartości alkoholu [%]  
  Końcowa ilość cukru w winie [%]  
  Szacowana zawartość alkoholu w winie [%]
  TYP wina: