Autor:  Piotr Pawlukowicz      
Mail:  Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl   Szacowanie zawartości cukrów w miodzie v. 1.0  
 
  Masa pojemnika z miodem [g]   
  Masa pustego pojemnika [g]     
  Masa pojemnika z wodą [g]  Uwagi i informacje o kalkulatorze  
  Szacowana ilość niecukrów w miodzie [%]  http://ppawlukowicz.zut.edu.pl/?id=3201  
  Zawartość miodu w pojemniku [l]     
  Gęstość miodu [kg/l]   
  Zawartość cukru w pojemniku [g]   
  Zawartość cukru litrze miodu [g/l]   
  BLG miodu (teoretyczne)  [%]